Tranh mã đáo thành công 002

Ý nghĩa Tranh Mã Đáo Thành Công

Mã đáo thành công bắt nguồn từ quan niệm chiến trận của người xưa, ” Ngựa đến tất thắng lợi” , vì ngày xưa kỵ binh cực kỳ quan trọng, chỉ cần binh mã kéo đến thì gia tăng thêm thực lực, mang theo niềm tin chiến thắng.

Chính vì vậy, trong kinh doanh buôn bán hay bất kỳ công việc gì cần đến sự thắng lợi, gia chủ thường treo tranh ” Mã đáo thành công”

Thạch Thảo có rất đa dạng các mẫu tranh Mã đáo Thành Công (Bát Mã), tranh thường được treo ở phòng khách, văn phòng doanh nghiệp, tiền sảnh khách sạn, công ty …